ESPAL je međunarodni Eureka projekat (E! 6735-ESPAL

eurekanetwork.org/project/-/id/6735">www.eurekanetwork.org/project/-/id/6735) koji se ostvaruje u saradnji Srbije, Slovenije i Italije. Realizatori projekta su Tehnološko-Metalurški Fakultet, Univerzitet u Beogradu (TMF) i Eling Co., Loznica. Rukovodilac projekta je prof. Dr Srđan Marković (TMF).

Osnovni cilj projekta je istražiti efekte primene elektromagnetnog polja kod polu-konti livenja (Direct Chill Casting) trupaca od Al-legura kako sa aspekta poboljšanja njihovih fizičko-mehanickih svojstava, tako i zbog mogucnosti skraćenja postupka homogenizacionog žarenja trupaca, pre njihovog daljeg procesiranja, a u cilju postizanja energetskih ušteda.

Više o projektu možete videti ovde.

Home