Na 52 Međunarodnom savetovanju iz Livarstva,održanom u Portorožu,Slovenija ,aktivno su učestvovali i predstavnici iz Srbije (sl.

52 Međunarodno savetovanje iz Livarstva Portorož 2012  12-14 Septembar,2012
1-6).Predsednik SLD-a prof.Dr Srđan Marković bio je član organizacionog odbora savetovanja,a izložio je i rad,sa naslovom:

Efekat upotrebe nisko-frekventnog elektromagnetnog polja na produkciju i svojstva polu konti livene aluminijumske legure 6060

Rad je inače deo istraživanja u okviru međunarodnog Eureka projekta E!6735 koji se odvija u saradnji TMF-a, Univerzitet u Beogradu, Eling-Loznica(takođe član SLD-a), Univ.u Ljubljani, Impol-Slovenska Bistrica, Deral-Brescia. Prezentacija ovog rada može se videti ovde.

Prezentacija rada objavljenog u časopisu Practical Metallography Examination of the Microstructure and Properties of Low-Frequency Electromagnetic Casting 6060 Aluminum Alloy Billets and Bars može se preuzeti ovde.

Drugi učesnik iz Srbije sa radom bila je Dr Nada Talijan, IHTM-Beograd.Naslov rada je:

Procesiranje,svojstva i primena savremenih materijala za elektro kontakte

Galeriju fotografija sa savetovanja možete pogledati ovde.

Home