Srpsko Livačko Društvo, u saradnji sa navedenim institucijama bilo je jedan od organizatora seminara pod nazivom: "Metalurgija i Integrisana Dozvola", održanog 8 Decembra 2011.

Seminar
u Beogradu. Prof Dr Srdjan Marković, predsednik Društva, održao je predavanje pod nazivom "Najbolje dostupne tehnike za livnice - ograničenja i mogućnosti".

Program seminara dat je u prilogu.

Šire o seminaru sa pregledom prezentacije možete naći na sajtu: www.metalurgija.org.rs

Home